Tuesday, 3 January 2012

'योगवसिष्ठ' ग्रन्थातला एक अप्रतिम वेचा (भावानुवाद)

An excerpt from 'Yogvasishta' endorsed by Bhagavan Ramana Maharshi -

"Steady in the state of fullness, which shines when all desires are given up, and peaceful in the state of freedom in life, act playfully in the world, O Raghava!"

"Inwardly free from all desires, dispassionate and detached, but outwardly active in all directions, act playfully in the world, O Raghava!"

"Free from egoism, with mind detached as in sleep, pure like the sky, ever untainted, act playfully in the world, O Raghava!"

"Conducting yourself nobly with kindly tenderness, outwardly conforming to conventions, but inwardly renouncing all, act playfully in the world, O Raghava!"

"Quite unattached at heart but for all appearance acting as with attachment, inwardly cool but outwardly full of fervour, act playfully in the world, O Raghava!"

---------------------------

भावानुवाद

भगवान रमण महर्षींनी उद्धृत केलेला 'योगवसिष्ठ' ग्रन्थातला एक वेचा -

हे राघवा, सगळ्या कामनांचा त्याग केल्यावर स्वभावतः प्रकाशित होणार्या पूर्णत्वाच्या अवस्थेत स्थिर हो. शांतचित्ताने जीवनात लाभलेल्या त्या उन्मुक्त अवस्थेत हसत खेळत या जगात आपले विहित कर्म करत रहा.

हे राघवा, अंतर्यामी पूर्णपणे निरीच्छ, आवेगहीन आणि विरक्त हो. बाह्यतः मात्र जीवनाच्या सगळ्या आघाड्यांवर ओतप्रोत उत्साहाने कार्यरत राहून हसत खेळत या जगात आपले विहित कर्म करत रहा.

हे राघवा, अहंभावापासून मुक्त हो. मनाला निरभ्र आकाशासारखे, नित्य निर्मळ आणि जणू प्रगाढ निद्रेत असल्याप्रमाणे अलिप्त ठेवत हसत खेळत या जगात आपले विहित कर्म करत रहा.

हे राघवा, बाह्यतः सगळे विधीनिषेध पाळत, कारुण्यमय सौहार्दाचे सदाचरण करत, अन्तर्यामी मात्र मनोभावे सर्वसंगपरित्याग करत हसत खेळत या जगात आपले विहित कर्म करत रहा.

हे राघवा, अन्तःकरणातून सगळ्या जगाविषयी पूर्णपणे निर्मम होत, बाह्यान्गी मात्र लिप्तता आहे असे भासवत सगळे व्यवहार कर. अंतर्यामी शान्तचित्त मात्र बाह्यतः जोमाने सक्रिय राहून हसत खेळत या जगात आपले विहित कर्म करत रहा.